FORUM PPP TO PIERWSZY W POLSCE MAGAZYN O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
AKTUALNOŚCI

Modele PPP stosowane w sferze ochrony zdrowia.

(…) Tryb zawierania umów z NFZ (konkurs ofert albo rokowania) nie pozwala w żaden sposób zagwarantować partnerowi prywatnemu, że jego oferta zostanie zaakceptowana. Jeszcze do niedawna całą sytuację dodatkowo komplikował brak możliwości zawierania wieloletnich kontraktów z NFZ. W ostatnim czasie doszło jednak do istotnej nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych…

Czytaj więcej

Rozmawiamy z Jackiem Szugajewem, Wiceprezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

(…) Nie ma specjalnych ograniczeń w przypadku wartości projektów. Jesteśmy obecni w Poznaniu, największym projekcie PPP dotyczącym budowy spalarni, wymagającym zaangażowania kilku innych banków komercyjnych po stronie dłużnej, ale kredytowaliśmy również sektor prywatny, który realizował inwestycję w Sopocie czy Kamieniu Pomorskim…

Czytaj więcej

Rozmawiamy z Grzegorzem Borowcem, Prezesem Siemens Finance Sp. z o.o.

(…) Wieloletnie projekty PPP stanowią duże wyzwanie dla każdej ze stron, dlatego tak ważne jest, aby strony tych umów miały poczucie bezpieczeństwa. Siemens Finance jest obecny na każdym etapie prac związanych z finansowaniem przedsięwzięcia. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć potrzeby (…) a co za tym idzie, zapewnić bezpieczne i optymalne rozwiązania finansowe.

Czytaj więcej

Trzej muszkieterowie - rozmawiamy z Zarządem Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych SA.

(…) Zapewniliśmy, jako Polskie Inwestycje Publiczno-Prywatne SA, 100% finansowania dla projektu, który będzie realizowany w modelu PPP. Zapewniliśmy również rzetelnego operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jaka miała powstać i na 3 testowo zaproszone gminy/miasta po miesiącu w dwóch były już wyznaczone lokalizacje.

Czytaj więcej

POSUM – przykład głębokiej termomodernizacji energetycznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

(…) Całkowita wartość projektu to 17,1 mln zł brutto. W projekcie zastosowano złożony model finansowania opierający się na wspólnym finansowaniu ze strony właściciela, wykonawcy, NFOŚiGW oraz WFOŚ. Udział dwóch ostatnich podmiotów wynika z faktu modernizacji pod kątem gwarantowanego zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

Czytaj więcej

Remondis Aqua partnerem ekologicznego samorządu.

(…) Kluczem do efektywnej i oszczędnej realizacji zadań publicznych w obszarze wodno-kanalizacyjnym jest współpraca z doświadczonym partnerem, który ze względu na skalę prowadzonej działalności może zastosować unikalne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, znacznie polepszające efektywność działań. Partner prywatny może również przejąć od strony publicznej ciężar inwestycji…

Czytaj więcej

Rewitalizacja obszarów miejskich przy wykorzystaniu infrastruktury sektora prywatnego - zamówienia publiczne i ppp a swoboda zawierania umów.

W artykule: kilka kwestii do rozstrzygnięcia, uwarunkowania w zakresie nabywania przez miasto budynków, które dopiero mają powstać, lub które istnieją, ale wymagają odpowiedniego przystosowania do potrzeb miasta, konsekwencje uznania umowy o współpracy za sprzeczną z przepisami u.p.z.p., PZP szansą dla PPP, inne przypadki zaangażowania nieruchomości prywatnej w przedsięwzięcia PPP.

Czytaj więcej

PPP szansą na realizację projektów rewitalizacyjnych w kontekście dotychczasowych doświadczeń samorządów.

W artykule: rewitalizacja obszarów miejskich jako zadanie samorządów, nowa regulacja rewitalizacyjna, dobre praktyki rewitalizacji w formule PPP: Wyspa Spichrzów w Gdańsku, Dworzec PKP i centrum Sopotu, model rozliczeń w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w świetle ustawy o PPP: nieruchomości publiczne w ekonomiczno-prawnym modelu PPP, wkład własny a wynagrodzenie partnera prywatnego.

Czytaj więcej

Pierwsze PPP w wymiarze sprawiedliwości.

Życie tego projektu zakończyło się sukcesem po ok. 980 dniach (…) realizacja poszczególnych etapów, w tym pionierskim projekcie w Polsce, możliwa była dzięki wsparciu podmiotu publicznego przez odpowiednich doradców i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Najdłużej trwała faza wstępna, obejmująca wybór zespołu sterującego projektem, wybór doradców i wykonanie analiz przedrealizacyjnych…

Czytaj więcej

Wywiad z Mirosławem Józefczukiem, Członkiem Zarządu Warbud SA.

(…) Tam, gdzie nasze kompetencje były zbyt małe w dziedzinie zarządzania obiektami, sięgnęliśmy po wiedzę naszych partnerów niemieckich, którzy od wielu lat odnoszą sukcesy na polu projektów PPP. Wreszcie, bardzo ważnym elementem jest wiedza o rynku bankowym i umiejętność przekonywania banków, aby udzieliły taniego kredytu na długi okres czasu (…)

Czytaj więcej

Podsumowanie rezultatów Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim.

(…) Do 15 maja 2015 roku w ramach realizacji Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim zawarto 25 umów inwestycyjnych z podmiotami publicznymi jak i prywatnymi o łącznej wartości ponad 252 mln zł, co stanowi ponad 100% początkowej alokacji.Pierwsze nabory wniosków w BOŚ S.A. ruszyły na początku grudnia 2011 roku. (…)

Czytaj więcej

Partnerstwo po poznańsku. ITPOK – inwestycja z zyskiem dla miasta i partnera prywatnego.

Budowa poznańskiej instalacji do odzysku energii z odpadów jest największym projektem inwestycyjnym w kraju, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z jednoczesnym wykorzystaniem funduszy unijnych (tzw. projekt hybrydowy). Współpracę partnerów w stolicy Wielkopolski z uwagą śledzą kolejne samorządy i firmy, zainteresowane realizacją zadań publicznych w modelu PPP.

Czytaj więcej

Celowy charakter Spółki PPP a warunki dopuszczalności rozporządzenia udziałami Spółki PPP na rzecz podmiotów trzecich.

W artykule: podstawy utworzenia Spółki PPP i jej celowy charakter, zasady odpowiedzialności za wykonanie umowy o PPP w przypadku utworzenia Spółki PPP, obejmowanie udziałów w Spółce PPP przez podmioty trzecie, dopuszczalność zbycia udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, dalsze trwanie Spółki PPP po wygaśnięciu umowy o PPP.

Czytaj więcej

Zaprenumeruj magazyn!
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (?)


Copyright Forum PPP 2007-2013